eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 04 04 20140404 04.04.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS552014 PS 55/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS182014 RS 18/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023
0 PS562014 PS 56/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bærekraftig reisemålsutvikling - avslutting av prosjektet
0 PS572014 PS 57/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - klage fra Adv.firmaet Christensen mfl. på vedtak i sak 5/4 - fradeling av tomt til kyllingfjøs
0 PS582014 PS 58/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Førstegangs behandling: Reguleringsplan - utvidelse Bakkhåggån boligfelt - gbnr 130/3, Aasenhus, 7288 Soknedal - tiltakshaver Ola Østhus (fortsettelse av sak 08/2903)
0 PS592014 PS 59/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - påbygg forretningsbygg - gbnr 2/32, Moøya, 7290 Støren - søker Harald Larsen
0 PS602014 PS 60/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gbnr 5/1 til boligeiendommen gbnr 5/17
0 PS612014 PS 61/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak i sak PS122/13 - avslag på søknad om dispensasjon for bygging i LNF-område - bygging av naust - gbnr 26/1 Røsbjørgen ved Samsjøen
0 PS622014 PS 62/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1, 7290 Støren - søker Eivind Dragset
Versjon:5.2.2.1