eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 05 05 20140505 05.05.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722014 PS 72/2014 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS212014 RS 21/2014 Klage på ilagt tvangsmulkt for ulovlig arbeid - uttak av stein for produksjon av pukk og grus - Sanddalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222014 RS 22/2014 Tildeling av midler for 2014 til drenering, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS732014 PS 73/2014 Killingmoan hyttefelt - reguleringsendring, planbestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742014 PS 74/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt til nytt kloakkrenseanlegg Enodd sentrum - gbnr 181/3 - søkere Sissel Enodd og Martin Solberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752014 PS 75/2014 Søknad om støtte fra næringsfond - Etablering av næringslivskontakt i skolen 2014-2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762014 PS 76/2014 Klage på vedtak i delegert NPM-sak 66/14 - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 3/21 på Foldstad i Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE