eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 10 20140610 10.06.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS772014 PS 77/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS232014 RS 23/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - søknad om økonomisk støtte - Nyutgivelse av årboka Hognareinen
0 RS242014 RS 24/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt endring i forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket-Midtre Gauldal kommune
0 RS252014 RS 25/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av midler for 2014 til drenering, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
0 RS262014 RS 26/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på ilagt tvangsmulkt for ulovlig arbeid - uttak av stein for produksjon av pukk og grus - Sanddalen
0 RS272014 RS 27/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Første utvalgsrunde av piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker
0 RS282014 RS 28/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av viltloven, naturmangfoldloven mv - ikrafttredelse 1. juni 2014
0 PS782014 PS 78/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra bo- og driveplikt - gbnr 193/6 - Anita Heksem
0 PS792014 PS 79/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - bruksendring fra garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290 Støren - søker Bjørn Noralf Bones
0 PS802014 PS 80/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein
0 PS812014 PS 81/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 99/1 - Terje Lund
0 PS822014 PS 82/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte fra næringsfond - NiT Avdeling Midre Gauldal
0 PS832014 PS 83/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for opprettelse av festetomt på Grytdalsvollen, gbnr 402/1
0 PS842014 PS 84/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt - gbnr 50/1
0 PS852014 PS 85/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om delegert behandling av detaljplan - utlegging til offentlig ettersyn
0 PS862014 PS 86/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegerte saker vår 2014
0 PS872014 PS 87/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen
0 PS882014 PS 88/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak i utvalgssak 40/14 - gbnr 39/7 - Atle Idar Nordli
0 PS892014 PS 89/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Førstegangs behandling, Reguleringsplan - Sanddalen, Støren. Utlegging til høring og offentlig ettersyn.
0 PS902014 PS 90/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av ny boligtomt på gnr/bnr 280/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Jon Kjelden
0 PS912014 PS 91/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for gnr/bnr 263/4 og 6 - Etablering av ny fritidsboligtomt i Forddalen - Fortsettelse av sak 103/13.
0 PS922014 PS 92/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan Støren 2. gangs behandling
Versjon:5.2.2.1