eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 08 25 20140825 25.08.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1082014 PS 108/2014 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS352014 RS 35/2014 Orienteringsbrev - Iverksetting av tilbakeføring av ulovlig bygd vei i Endalen landskapsvernområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362014 RS 36/2014 Høring - forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372014 RS 37/2014 Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382014 RS 38/2014 Høring - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392014 RS 39/2014 Høring - Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402014 RS 40/2014 Planvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412014 RS 41/2014 Informasjon om avvikling av forsøksordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422014 RS 42/2014 Høring - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432014 RS 43/2014 Invitasjon til deltakelse i prosjekt Auka storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442014 RS 44/2014 Høring - Forslag til endring i energilovforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452014 RS 45/2014 Høring - Massedeponi Trondheimsregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462014 RS 46/2014 Høring - endring i oreigningslova § 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472014 RS 47/2014 Høring - Endringer i forskrift om energiutredninger - NVEs referanse: 201401704-1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482014 RS 48/2014 Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1092014 PS 109/2014 Dispensasjon - Tilleggsareal til gnr/bnr 46/86 - Søker Eli og Kåre Øyan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102014 PS 110/2014 Forespørsel om regulering av planovergangstiltak og vei - på strekningen Moøya - Støren stasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112014 PS 111/2014 Dispensasjon - Bruksendring av våningshus fra landbruk til fritidsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122014 PS 112/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring av driftsbygning - gbnr 179/1, 7298 Budalen - søkere Ane og Arnstein Moen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132014 PS 113/2014 Klagebehandling - klage fra Advokatkontor Nordenfjeldske på delegert vedtak sak 3/14 - Oppføring av anneks på fritidseiendommen 34/47 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142014 PS 114/2014 Klagebehandling - klage fra Kåre J. Moen på vedtatt Reguleringsplan Sommervold hyttegrend Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152014 PS 115/2014 Dispensasjon - Bruksendring av driftsbygning til nærigsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162014 PS 116/2014 Temaplan/handlingsplan for grønnstruktur (møteplasser) og friluftsliv i Støren sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172014 PS 117/2014 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen for fradeling av areal fra eiendommen gbnr 39/7 som tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 39/26 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182014 PS 118/2014 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192014 PS 119/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppsetting av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202014 PS 120/2014 Godkjenning av planendring - oppdatering av plankart for Teigen boligfelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212014 PS 121/2014 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1 for fradeling av areal rundt hyttebebyggelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222014 PS 122/2014 Søknad om dispensasjon fra verneplan Gaula - oppføring av redskapshus - gbnr 33/1 - 7295 Rognes - søker Idar Terje Belsvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232014 PS 123/2014 16482014003 Detaljplan for Moøya, Støren - 2. gangs behandling - Merknader - Planvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE