eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 09 22 20140922 22.09.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1242014 PS 124/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS492014 RS 49/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Helhetlig tiltaksplan for boligbygging - Melhus kommune
0 RS502014 RS 50/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høyringsbrev - framlegg til endringar i stadnamnlova
0 RS512014 RS 51/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
0 PS1252014 PS 125/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Andregangs behandling: Reguleringsplan - Slettet hyttefelt - gbnr 49/2, 7288 Soknedal - grunneiere Marit Flatås og Maren Flatås
0 PS1262014 PS 126/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Samsjøveien hytteområde – gbnr 27/1 – regulant Anders Amdal
0 PS1272014 PS 127/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål på eiendommen gbnr 215/1, tiltakshaver Ingebrigt Tormod Huus
0 PS1282014 PS 128/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon - Bruksendring av våningshus fra landbruk til fritidsformål
0 PS1292014 PS 129/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om bygging av landbruksveg - Bonesvollvegen - gbnr 67/1- Halvor Bonesvoll
0 PS1302014 PS 130/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse til regional utredning av områder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen
0 PS1312014 PS 131/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Andregangs behandling: Reguleringsplan - Moe steinbrudd - Sanddalen, Støren
Versjon:5.2.2.1