eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 09 22 20140922 22.09.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1242014 PS 124/2014 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS492014 RS 49/2014 Høring - Helhetlig tiltaksplan for boligbygging - Melhus kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502014 RS 50/2014 Høyringsbrev - framlegg til endringar i stadnamnlova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512014 RS 51/2014 Høring - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1252014 PS 125/2014 Andregangs behandling: Reguleringsplan - Slettet hyttefelt - gbnr 49/2, 7288 Soknedal - grunneiere Marit Flatås og Maren Flatås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262014 PS 126/2014 Reguleringsplan for Samsjøveien hytteområde – gbnr 27/1 – regulant Anders Amdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272014 PS 127/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål på eiendommen gbnr 215/1, tiltakshaver Ingebrigt Tormod Huus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282014 PS 128/2014 Dispensasjon - Bruksendring av våningshus fra landbruk til fritidsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292014 PS 129/2014 Søknad om bygging av landbruksveg - Bonesvollvegen - gbnr 67/1- Halvor Bonesvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302014 PS 130/2014 Høringsuttalelse til regional utredning av områder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312014 PS 131/2014 Andregangs behandling: Reguleringsplan - Moe steinbrudd - Sanddalen, Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE