eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 10 20 20141020 20.10.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1322014 PS 132/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS522014 RS 52/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv, med frist for innspill 5. september 2014
0 RS532014 RS 53/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv
0 RS552014 RS 55/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon til landets kommuner om oppstart revisjon av kart- og planforskrift og varsel om bortfall av vedtekter
0 RS562014 RS 56/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannen innvilger krav om dekning av saksomkostninger i forbindelse med klagesak
0 PS1332014 PS 133/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn
0 PS1342014 PS 134/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak i NPM-utvalget - utvalgssak 79/14 - bruksendring fra garasje til verksted - gbnr 4/21
0 PS1352014 PS 135/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tredjegangs behandling: Reguleringsplan - Slettet hyttefelt - gbnr 49/2, 7288 Soknedal - grunneiere Marit Flatås og Maren Flatås
0 PS1362014 PS 136/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fremtidig Utvikling av Trondheim Sør Utvikling AS
0 PS1372014 PS 137/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon - 1147 C Reparasjon og forlengelse av forbygning ved Kirkvolløy, Singsås
0 PS1382014 PS 138/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Singsås - bruksendring - gbnr 227/19 - Tiltakshaver Asbjørn Kirkvold
0 PS1392014 PS 139/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål på eiendommen gbnr 215/1, tiltakshaver Ingebrigt Tormod Huus
Versjon:5.2.2.1