eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 12 15 20141215 15.12.2014 12:00 Rådhuset 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1442014 PS 144/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS662014 RS 66/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på vedtak - reguleringsplan og vedtak om bruksendring og oppfylling - Grutheim - Midtre Gauldal 3/9 - Fylkesmannen returnerer reguleringsplanen for endelig behandling - Fylkesmannen returnerer byggesaken for forberedende behandling
0 RS672014 RS 67/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv
0 RS682014 RS 68/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
0 RS692014 RS 69/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - fradeling av tomt til kyllingfjøs - Midtre Gauldal - 153/3
0 RS702014 RS 70/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren for omdisponering av garasje på eiendommen gbnr 4/21 i Midtre Gauldal - kommunens vedtak stadfestes
0 RS712014 RS 71/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Omgjøring av kommunens vedtak etter jordloven i sak som gjelder søknad om fradeling av driftsbygning - gbnr 153/3
0 RS722014 RS 72/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av naust ved Røsbjørgen Samsjøen - Fylkesmannen stadfester kommunens avslag
0 RS732014 RS 73/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering vedrørende prosjektet FV 30 Bones - Kjelden og vedtak Fylkestinget 301014
0 PS1452014 PS 145/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra bolig til fritidsbolig - gbnr 230/74 - 7387 Singsås - tiltakshaver Brit Singsås Dragset
0 PS1462014 PS 146/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av adkomstveg til hytte - gbnr 408/1/15 - søker Arnt Aune
0 PS1472014 PS 147/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegerte saker høst 2014
0 PS1482014 PS 148/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for NPM-utvalget 2015
0 PS1492014 PS 149/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av 60 m vei - videreføring av eksisterende vei - til hytte over eiendommen gbnr 263/11, Forddalen
0 PS1502014 PS 150/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring fra våningshus til fritidsbolig - gbnr 58/3, 7288 Soknedal
0 PS1512014 PS 151/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten
0 PS1522014 PS 152/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppdatering av analogt til digitalt kartgrunnlag – Hyllbekklia hytteområde
0 PS1532014 PS 153/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2
0 PS1542014 PS 154/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Veien videre for områderegulering Engan?
0 PS1552014 PS 155/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Andregangs behandling/Egengodkjenning i Kommunestyret: Reguleringsplan for Bakkhåggån boligfelt - gbnr 130/3
Versjon:5.2.2.1