eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 03 16 20150316 16.03.2015 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152015 PS 15/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS292015 RS 29/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2015
0 RS302015 RS 30/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Biblioteket som uavhengig debattarena - orientering til OK-utvalget
0 RS312015 RS 31/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Overgang til administrativ driftsenhetsstruktur i Sør-Trøndelag politidistrikt
0 RS322015 RS 32/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll for møte i styret i Gauldal brann- og redning IKS - 240215
0 RS332015 RS 33/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – endring i læreplan for Vg2 Aktivitør
0 RS342015 RS 34/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekanikerfaget
0 RS352015 RS 35/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om endringer i alkoholloven - varigheten på kommunale salgs- og skjenkebevillinger mv
0 RS362015 RS 36/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2014: 15 Norsk Pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling
0 RS372015 RS 37/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nye energikrav til bygg - offentlig høring
0 RS382015 RS 38/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Representantskapsmøte Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS - 270415
0 RS392015 RS 39/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen
0 RS402015 RS 40/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny regulering laksefisket fra 2016 - informasjon om retningslinjer og prosess - Lokal medvirkning i utforming av høringsdokumentene
0 RS412015 RS 41/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i tekniske krav til løfteinnretninger
0 RS422015 RS 42/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i matrikkelforskriften
0 RS432015 RS 43/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vegliste 2015 for fylkes- og kommunale veger i Sør-Trøndelag fylke - oppdatering
0 RS442015 RS 44/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn
0 RS452015 RS 45/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 - eksisterende bygg - høring
0 RS462015 RS 46/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om vurdering og fraværsgrenser
0 RS472015 RS 47/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – endringer i læreplanen for Vg3 skogfaget
0 RS482015 RS 48/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i barnehager
0 RS492015 RS 49/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan for reiseliv og turisme i Melhus - nå på høring
0 PS162015 PS 16/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alkoholomsetning: Omsetningsrapport vedr. avvik ved skjenking
0 PS172015 PS 17/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alkoholomsetning: Omsetingsrapport vedr. avvik m/ oppbevaring av medbrakt drikke m.m.
0 PS182015 PS 18/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapportering bruk av næringsfondene 2014
0 PS192015 PS 19/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for godtgjørelser til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune 150413-010715 - tolking pkt 9d
0 PS202015 PS 20/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune - 010715-300619
Versjon:5.2.2.1