eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 08 31 20150831 31.08.2015 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412015 PS 41/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS1112015 RS 111/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak nr V-72-ST-2015 - Gangfelt Fv 30 i Holtålen, Midtre Gauldal og Røros kommune og Røros kommune
0 RS1122015 RS 112/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak nr V-043-ST-2015 - Gangfelt fv 632 i Midtre Gauldal kommune
0 RS1132015 RS 113/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak nr V-044-ST-2015 - Gangfelt fv 651 i Midtre Gauldal kommune
0 RS1142015 RS 114/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak nr V-042-ST-2015 - Gangfelt fv 622 i Midtre Gauldal kommune
0 RS1152015 RS 115/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak nr V-115-ST-2015 - Skilting av innkjøring forbudt E6 i Midtre Gauldal kommune
0 RS1162015 RS 116/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Aksjon skoleveg 2016 - invitasjon til å søke om midler
0 RS1172015 RS 117/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat - IUA beredskapsstyre - 110615
0 RS1182015 RS 118/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Mulighetsstudien - Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre
0 RS1192015 RS 119/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bidra med høringssvar i forbindelse med Vågeng-utvalgets NAV-rapport
0 RS1202015 RS 120/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høyring - einskilde endringar i inndelingslova og kommunelova
0 RS1212015 RS 121/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endringer i forskrift om energiutredninger
0 RS1222015 RS 122/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport - Implementering av EU-direktiv 2009/33
0 RS1232015 RS 123/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - høringsnotat om sammenslåinger av tingretter
0 RS1242015 RS 124/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høyring - Endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak
0 RS1252015 RS 125/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endringer i lov om sosiale tjenester
0 RS1262015 RS 126/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning
0 RS1272015 RS 127/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Demensplan 2020 - Høring
0 RS1282015 RS 128/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Andre gangs høring og offentlig ettersyn av forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet
0 RS1292015 RS 129/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø fra 2016
0 RS1302015 RS 130/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser
0 RS1312015 RS 131/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk
0 RS1322015 RS 132/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Høring – Forslag til endring av forskrift om tilskudd til utleieboliger
0 RS1332015 RS 133/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunedelplan Tynset tettsted 2015 - 2027 - høring og offentlig ettersyn
0 RS1342015 RS 134/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisømfaget
Versjon:5.2.2.1