eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 28 20150928 28.09.2015 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452015 PS 45/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS1482015 RS 148/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak nr V-133-ST-2015 - Skilting av gang- og sykkelveg langs E6 i Midtre Gauldal kommune
0 RS1492015 RS 149/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven
0 RS1502015 RS 150/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
0 RS1512015 RS 151/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak nr V-164-ST-2015 - Skilting av sykkelveg langs Fv 30 i Midtre Gauldal kommune
0 RS1522015 RS 152/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - reviderte retningslinjer for saksbehandling i barneverntjenesten
0 RS1532015 RS 153/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om forslag til utvidelse til endring av forurensningsloven § 34 – finansiering av kommunens håndtering av avfall etter § 35 andre ledd - frist 8.oktober
0 RS1542015 RS 154/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll - styret i Revisjon Midt-Norge IKS - 030915
0 RS1552015 RS 155/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
0 RS1562015 RS 156/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning
0 RS1572015 RS 157/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Representantskapsmøte 28/9-15 - saksdokumenter
0 RS1582015 RS 158/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - veileder for ledninger i kommunale veger
0 RS1592015 RS 159/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9
0 RS1602015 RS 160/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten
0 PS462015 PS 46/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halvårsrapport 2015
Versjon:5.2.2.1