eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 08 20150608 08.06.2015 16:30 Midtre Gauldal rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS402015 PS 40/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS92015 RS 9/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune - 300415
0 PS412015 PS 41/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunens likvide situasjon
0 PS422015 PS 42/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2014 - Midtre Gauldal kommune
0 PS432015 PS 43/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2014 for Midtre Gauldal kommune
0 PS442015 PS 44/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansrapport 1/2015
0 PS452015 PS 45/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny brannstasjon i Moøya. Tilleggsbevilgning.
0 PS462015 PS 46/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram med økonomiplan- Nye registrerte tiltak i 2015
0 PS472015 PS 47/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midtre gauldal Næringsselskap KF - Årsmelding, årsregnskap med revisjonsberetning - 2014
0 PS482015 PS 48/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budal flerbrukshus AS - vedtektsendring
0 PS492015 PS 49/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av eierbrøk for eierskap i Gauldal brann og redning IKS
0 PS502015 PS 50/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilsyn med kommunal beredskapsplikt - Midtre Gauldal kommune - helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse
0 PS512015 PS 51/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Egenandel for deltakelse på dagsenter - Budal bo- og dagsenter
0 PS522015 PS 52/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av næringsutviklingsarbeid
0 PS532015 PS 53/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av selskapsavtalen - Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
0 PS542015 PS 54/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegeringsreglement - Oppfølging av vedtak i kommunestyresak 32/15
0 PS552015 PS 55/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune - 010715-300619
0 PS562015 PS 56/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fylkesmannen vurderer lovlighetskontroll på eget tiltak - behandling av budsjett og økonomiplan - formannskapets vedtak 70/14 - Midtre Gauldal
0 PS572015 PS 57/2015 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Bemannings- og kompetanseplan - PP-tjenesten i Midtre Gauldal
0 PS582015 PS 58/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale avgifter og gebyrer 2015 - Enhet for Pleie og omsorg - mat
0 FO52015 FO 5/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjoner til kommunestyremøte 080615 - Fornyelser i organisasjonsstrukturen og vedrørende gaver til kommunen
0 FO62015 FO 6/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svar på interpellasjon fra FRP - Vedrørende fornyelser i organisasjonsstrukturen - Organisering av skoleeier sitt støtteapparat PPT
0 FO72015 FO 7/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - vedrørende gaver til kommunen
0 FO82015 FO 8/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svar på interpellasjon fra FRP - ad gaver og skulder ved skulder
0 FO92015 FO 9/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - Kommunestyrets vedtak av 081214 - sentralisering av lønns- og personalfunksjonen, organisasjonsendring
Versjon:5.2.2.1