eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 12 20151012 12.10.2015 16:30 Midtre Gauldal rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS592015 PS 59/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS112015 RS 11/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Innføring av eiendomsskatt - nye skattetakstvedtekter
0 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra styremøte i Konsek 180915
0 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret - møte 180615
0 PS602015 PS 60/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
0 PS612015 PS 61/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av formannskap 2015-2019
0 PS622015 PS 62/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av ordfører og varaordfører valgperioden 2011-2015
0 PS632015 PS 63/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kontrollutvalg valgperioden 2015-2019
0 PS642015 PS 64/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av valgnemnd valgperioden 2015-2019
0 PS652015 PS 65/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer i Trondheimsregionen
0 PS662015 PS 66/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
0 PS672015 PS 67/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om reguleringsendring - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt
0 PS682015 PS 68/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halvårsrapport 2015
Versjon:5.2.2.1