eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 02 16 20150216 16.02.2015 12:00 Støren Rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202015 PS 20/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS92015 RS 9/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015
0 RS102015 RS 10/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om planoppstart - Planprogramforslag - E6 Garli - Prestteigen
0 PS212015 PS 21/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om godkjenning av situasjonsplan for Fredheimparken - gbnr 45/14
0 PS222015 PS 22/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling. Klage fra Hugaas Entreprenør på NPM-vedtak 141/14 - Mindre endring av detaljregulering for Moøya
0 PS232015 PS 23/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - flytting av båtnaust ved Holtsjøen - gbnr 231/1/1 - søker Egil Røsbjørgen
0 PS242015 PS 24/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Grønnplan for Støren sentrum 2015 - SLUTTVEDTAK
0 PS252015 PS 25/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak - Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder - Midtre Gauldal kommune
0 PS262015 PS 26/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - faggrupperapport - "Forenkling av utmarksforvaltningen"
0 PS272015 PS 27/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Førstegangs behandling: Endring av gjeldende reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt
0 PS282015 PS 28/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Førstegangs behandling: Reguleringsplan for Enlidhaugen hytteområde - gbnr 193/6 - 7298 Budalen
0 PS292015 PS 29/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapportering bruk av næringsfondene 2014
0 PS302015 PS 30/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr 215/1 - Ingebrigt Tormod Huus
Versjon:5.2.2.1