eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 03 23 20150323 23.03.2015 12:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222015 PS 22/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS152015 RS 15/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nye energikrav til bygg - offentlig høring
0 RS162015 RS 16/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 - eksisterende bygg - høring
0 RS172015 RS 17/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedlegg - IKAP-2
0 RS182015 RS 18/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut IKAP-2 - Mål, strategier og retningslinjer for arealutvikling i Trondheimsregionen - vedtatt i Trondheimsregionen 13. februar 2015
0 RS192015 RS 19/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan for reiseliv og turisme i Melhus - nå på høring
0 RS202015 RS 20/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av midler for 2015 til drenering, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
0 PS232015 PS 23/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på NPM-utvalgets vedtak i sak 138/14 - søknad om bruksendring - gbnr 227/19 - Asbjørn Kirkvold
0 PS242015 PS 24/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan Singsås - Forsetmo og Enodd - Fastsettelse av planprogram
0 PS252015 PS 25/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Andregangs behandling/egengodkjenning: Reguleringsplan for Samsjøveien hytteområde – gbnr 27/1 – regulant Anders Amdal
0 PS262015 PS 26/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - vei - gbnr 221/1 - 7387 Singsås - Monica Engelvik
0 PS272015 PS 27/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 155/18.
0 PS282015 PS 28/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppgradering av lavvoområde ved Støren Idrettspark
0 PS292015 PS 29/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS
0 PS302015 PS 30/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppdatering av kartgrunnlag - Varghaugen hyttefelt
Versjon:5.2.2.1