eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 20 20150420 20.04.2015 12:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312015 PS 31/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS212015 RS 21/2015 Høring - forslag til ny forskrift om brannforebygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222015 RS 22/2015 Høring- nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232015 RS 23/2015 Stadfestet planprogram - E6 Ulsberg - Garli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242015 RS 24/2015 Høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i reglene om sentral godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252015 RS 25/2015 Høring av kommuneplanens samfunnsdel - Os kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS322015 PS 32/2015 Fastsetting av Planprogram E6 Garli - Prestteigen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332015 PS 33/2015 Høring - Mindre endring av del av ny E6 Vindåsliene - Korporals bru Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342015 PS 34/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for byggelinje Prestteigen - oppføring av ladestasjon for el-bil - gbnr 45/275 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352015 PS 35/2015 Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidet driftsområde til Solberg steinbrudd - gbnr 130/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362015 PS 36/2015 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av hyttetomt - gbnr 157/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372015 PS 37/2015 Tilskuddssatser - nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE