eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 05 18 20150518 18.05.2015 12:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS382015 PS 38/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS262015 RS 26/2015 Høring av forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fylke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272015 RS 27/2015 Klagebehandling - søknad om dispensasjon for bruksendring av eiendom fra forretningsformål til boligformål - Singsås - Midtre Gauldal 227/19 - kommunens vedtak oppheves og Fylkesmannen fatter nytt vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282015 RS 28/2015 Høring av forslag til forskrift for tilskuddspost 69 og 79 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292015 RS 29/2015 Høring - forslag til endringer i tekniske krav til løfteinnretninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302015 RS 30/2015 Høring - faggrupperapport - "Forenkling av utmarksforvaltningen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312015 RS 31/2015 Høring - NOU 2014: 15 Norsk Pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS392015 PS 39/2015 Årsmelding 2014 for Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402015 PS 40/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412015 PS 41/2015 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 - 7387 Singsås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422015 PS 42/2015 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, krav om reguleringsplan - fradeling av boligtomt - gbnr 147/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432015 PS 43/2015 Klagebehandling - klage fra Eldres Råd og Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Midtre Gauldal Kommune, på vedtak i sak 15/893, på godkjenning av situasjonsplan for Fredheimparken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442015 PS 44/2015 Organisering av næringsutviklingsarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE