eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 22 20150622 22.06.2015 10:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452015 PS 45/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS322015 RS 32/2015 Informasjonsskriv om disponering av myrmasser fra utbygging av E6 over Heimdalsmyra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332015 RS 33/2015 Høring - forslag til endringer i matrikkelforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342015 RS 34/2015 Høring - forslag om endring av forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352015 RS 35/2015 Høring - Forslag til endringer i DOK-forskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362015 RS 36/2015 Høring - Kommunale mål for hjorteviltforvaltninga i Tynset kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS462015 PS 46/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Bakkhåggån boligfelt - vann og kloakk - gbnr 130/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472015 PS 47/2015 Søknad om reguleringsendring - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482015 PS 48/2015 Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492015 PS 49/2015 Endring på vedtatt dispensasjon - oppføring av bolig/fradeling av boligtomt - gbnr 230/29 og 230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502015 PS 50/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Teigen boligfelt - for tiltak på gbnr 46/92 - tomt B6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512015 PS 51/2015 Fastsetting av planprogram - Solberg Steinbrudd og deponi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522015 PS 52/2015 Planvedtak - Mindre Endring av del av reguleringsplan E6 Vindåsliene - Korporals bru Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532015 PS 53/2015 Kommunedelplaner for Singsås - Forsetmo og Enodd - diskusjon av prinsipper Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542015 PS 54/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hyttefelt - deling av hyttetomt - gbnr 266/30 - 7387 Singsås - Randi Husby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552015 PS 55/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562015 PS 56/2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572015 PS 57/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - oppføring av hytte med anneks og uthus - gbnr 177/1/6 - Stein Moen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582015 PS 58/2015 Delegerte saker NPM 2015 - januar-mai Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE