eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 21 20150921 21.09.2015 12:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS592015 PS 59/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS372015 RS 37/2015 Høring - fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø fra 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382015 RS 38/2015 Andre gangs høring og offentlig ettersyn av forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392015 RS 39/2015 Klagebehandling - reguleringsplan - Grutheim - gbnr 3/9 - kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402015 RS 40/2015 Kommunedelplan Tynset tettsted 2015 - 2027 - høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412015 RS 41/2015 Høring: Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422015 RS 42/2015 Høring - forslag til endringer i matrikkelforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432015 RS 43/2015 Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Nye krav til sentralt godkjente foretak mv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442015 RS 44/2015 Høring - Forslag til forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport - Implementering av EU-direktiv 2009/33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452015 RS 45/2015 Klage på vedtak - fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Midtre Gauldal 80/1 -2 og 8 - Fylkesmannen fatter nytt vedtak - saken avvises Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462015 RS 46/2015 Høring om forslag til utvidelse til endring av forurensningsloven § 34 – finansiering av kommunens håndtering av avfall etter § 35 andre ledd - frist 8.oktober Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS602015 PS 60/2015 Søknad om dispensasjon fra kommeplanens arealdel - oppføring av garasje/uthus - gbnr 82/4/1 - 7288 Soknedal - søker Sørbakken AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612015 PS 61/2015 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt til bolig - gbnr 118/1 - 7288 Soknedal - Eivind Sigmund Røe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622015 PS 62/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for boliger i Budal - gbnr 181/78 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632015 PS 63/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - søker Ola Kant Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642015 PS 64/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr 215/1 - søker Ingebrigt Tormod Huus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652015 PS 65/2015 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/4 - 7295 Rognes - søker Aril Røttum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662015 PS 66/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser hytteområde - oppføring av anneks - gbnr 266/28 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672015 PS 67/2015 Dispensasjon - Midlertidig omdisponering av næringsareal til fylling / mellomlagring av overskuddsmasser på Nerøyen - gbnr 50/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682015 PS 68/2015 Fornyet klagebehandling - klage fra Advokatfirma Hovstad & Kvernrød på delegert byggesak 68/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692015 PS 69/2015 Klagebehandling - klage på delegert vedtak 374/14 - Nytt redskapshus på eiendommen gbnr 71/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702015 PS 70/2015 1. gangs høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan Enodd 2015 - 2027 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712015 PS 71/2015 Planovergangstiltak på Støren - første gangs behandling og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE