eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 19 20151019 19.10.2015 12:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722015 PS 72/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS472015 RS 47/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på Fylkesmannens vedtak om avvisning oversendes departementet for endelig klagebehandling - kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
0 RS482015 RS 48/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til planprogram på høring: Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag
0 RS492015 RS 49/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsutkast - Detaljert risikoanalyse Soknedalstunnelen
0 RS502015 RS 50/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av søknad om driftskonsesjon for Moe steinbrudd - gbnr 43/1 - Aune Transport AS
0 PS732015 PS 73/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 16482014005 Reguleringsplan for Enlidhaugen hytteområde - 2e gangs behandling - merknader - Planvedtak
0 PS742015 PS 74/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1
0 PS752015 PS 75/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad- oppføring av naust ved Tildertjern gbnr 3/68
0 PS762015 PS 76/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - Etablering av deponi ved Solberg Steinbrudd - gbnr 130/1
0 PS772015 PS 77/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Varsel om endring i planområde E6 Ulsberg - Støren
0 PS782015 PS 78/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - Endringsforslagene i plandelen av plan- og bygningsloven mv.
0 PS792015 PS 79/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak - Kommunale mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt - Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen - 2015-2018
0 PS802015 PS 80/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse fra Midtre Gauldal kommune til regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020
0 PS812015 PS 81/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegerte saker NPM 2015 - januar-september
0 PS822015 PS 82/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - søker Ola Kant
0 PS832015 PS 83/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - midlertidig omdisponering fra fjørfehus til utleie av lagerplass gbnr 127/2
Versjon:5.2.2.1