eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 19 20151019 19.10.2015 12:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722015 PS 72/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS472015 RS 47/2015 Klage på Fylkesmannens vedtak om avvisning oversendes departementet for endelig klagebehandling - kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482015 RS 48/2015 Forslag til planprogram på høring: Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492015 RS 49/2015 Høringsutkast - Detaljert risikoanalyse Soknedalstunnelen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502015 RS 50/2015 Høring av søknad om driftskonsesjon for Moe steinbrudd - gbnr 43/1 - Aune Transport AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS732015 PS 73/2015 16482014005 Reguleringsplan for Enlidhaugen hytteområde - 2e gangs behandling - merknader - Planvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742015 PS 74/2015 Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752015 PS 75/2015 Dispensasjonssøknad- oppføring av naust ved Tildertjern gbnr 3/68 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762015 PS 76/2015 Dispensasjonssøknad - Etablering av deponi ved Solberg Steinbrudd - gbnr 130/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772015 PS 77/2015 Varsel om endring i planområde E6 Ulsberg - Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782015 PS 78/2015 Høringsuttalelse - Endringsforslagene i plandelen av plan- og bygningsloven mv. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792015 PS 79/2015 Vedtak - Kommunale mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt - Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen - 2015-2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802015 PS 80/2015 Høringsuttalelse fra Midtre Gauldal kommune til regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812015 PS 81/2015 Delegerte saker NPM 2015 - januar-september Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822015 PS 82/2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - søker Ola Kant Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832015 PS 83/2015 Dispensasjonssøknad - midlertidig omdisponering fra fjørfehus til utleie av lagerplass gbnr 127/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE