eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 16 20151116 16.11.2015 12:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS842015 PS 84/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS512015 RS 51/2015 Høring - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag - åpning for catskiing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522015 RS 52/2015 Høring - Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532015 RS 53/2015 Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - kommunenes behov for 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS852015 PS 85/2015 1648_2015009_Rp_E6Soknedalsentrum-Korporalsbru_1gangsbehandling_2015-11-02 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862015 PS 86/2015 Fastsetting av Planprogram E6 Prestteigen - Gyllan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872015 PS 87/2015 Dispensasjonssøknad - restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk gbnr 132/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882015 PS 88/2015 Dispensasjonssøknad - oppføring av tilbygg til naust - gbnr 41/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892015 PS 89/2015 Høringsuttalelse på retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter - Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902015 PS 90/2015 Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering av Moøya 16 mfl. Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912015 PS 91/2015 Søknad om deling av jordbrukseiendom - driftsenhet - gbnr 106/2 og 110/2 - søker Solfrid Fagerbekk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE