eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 15 20151215 15.12.2015 12:00 Støren rådhus 346 Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS542015 RS 54/2015 Høring - Utkast til besøksstrategi for Forollhogna Nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552015 RS 55/2015 Klagebehandling - Kommunens vedtak stadfestes - oppføring av redskapshus - gbnr 71/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS942015 PS 94/2015 Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering for boligfelt Folstadbakken - gbnr 3/106 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952015 PS 95/2015 Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - Høring på revisjon av forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962015 PS 96/2015 Midtre Gauldal kommunens medlemskap i Nasjonalparkkommune og -landsbyer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972015 PS 97/2015 Møteplan for NPM-utvalget 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982015 PS 98/2015 16482014006 Fastsetting av planprogram - Olaplassen masseuttak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992015 PS 99/2015 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - oppføring av kombinert garasje- og lagerbygg - gbnr 3/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002015 PS 100/2015 Delegerte saker NPM 2015 - januar-november Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012015 PS 101/2015 1. gangs høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan Singsås - Forsetmo 2015 - 2027 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022015 PS 102/2015 Oppnevning av styringsgruppe for arbeidet med kommunal planstrategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE