eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 25 20160425 25.04.2016 16:30 Midtre Gauldal Rådhus Kommunestyresal Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202016 PS 20/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS62016 RS 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll 250216 - Kontrollutvalget
0 RS72016 RS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport - Muligheter og konsekvenser ved endret kommunestruktur for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal
0 RS82016 RS 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling
0 PS212016 PS 21/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltaksplan for folkehelsearbeidet i Midtre Gauldal kommune
0 PS222016 PS 22/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av ny barnehage på Støren
0 PS232016 PS 23/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skolevurdering og tilstandsrapport for Midtre Gauldalskolen, 2014 - 2015
0 PS242016 PS 24/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skolene i Midtre Gauldal - Korrigerte rammer for enhetsbudsjettene 2016
0 PS252016 PS 25/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av botiltak for enslig mindreårige flyktninger
0 PS262016 PS 26/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsmelding 2015
0 PS272016 PS 27/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utredning av rehabilitering av Støren alderspensjonat
0 PS282016 PS 28/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av midler i Husbanken for videre fordeling år 2016.
0 PS292016 PS 29/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til tillitsverv i Soknedal sparebank 2016-2019
0 PS302016 PS 30/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av varamedlem til Internasjonalt råd
0 PS312016 PS 31/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til valg av skjønnsmedlemmer 010117-311220
0 PS322016 PS 32/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 16482015004_Kp_Enodd_2gangsbehandling_SLUTTVEDTAK
0 PS332016 PS 33/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereformen - Retningsvalg Midtre Gauldal kommune
0 PS342016 PS 34/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bakvakt legevaktsordningen - sommeren 2016
Versjon:5.2.2.1