eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 08 20160208 08.02.2016 11:00 Midtre Gauldal Rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS12016 RS 1/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
0 RS22016 RS 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til å komme med høringsinnspill vedr. endring av grenseverdier for skytebanestøy i retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2012
0 RS32016 RS 3/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringer - forslag til endringer i læreplaner i Vg3 automatiseringsfaget og i Vg3 energioperatørfaget
0 RS42016 RS 4/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling
0 RS52016 RS 5/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark
0 RS62016 RS 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til endring i reindriftsloven - høring
0 RS72016 RS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag om ny forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser
0 RS82016 RS 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - nye forskriftsbestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser
0 RS92016 RS 9/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag
0 RS102016 RS 10/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra styremøte i Konsek 10122015
0 RS112016 RS 11/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene
0 RS122016 RS 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag på medlemmer til Trygg trafikks styre for perioden 2016 - 2018
0 RS132016 RS 13/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i valgloven
0 RS142016 RS 14/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Utkast til besøksstrategi for Forollhogna Nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder
0 RS152016 RS 15/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til endringer i eksamensordningen i læreplan for Vg2 flyfag
0 RS162016 RS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale - høringsbrev
0 RS172016 RS 17/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Trøndelagsutredningen - invitasjon til høring
0 RS182016 RS 18/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Regional plan for Tverrfaglig spesialisert rusmiddelavhengighet (TSB) for planperioden 2016 - 2020
0 RS192016 RS 19/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll og relevante dokumenter Ekstraordinært Årsmøte Sør-Trøndelag 110-sentral 03.12.2015
0 RS202016 RS 20/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til ny taubanelov
0 RS212016 RS 21/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvinnslandsutvalget - Invitasjon til å gi skriftlige innspill
0 RS232016 RS 23/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endring i forskrift av 22 mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst
0 RS222016 RS 22/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vardebrenning
0 RS242016 RS 24/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til høringsmøte om Tater-/romaniutvalgets rapport
0 RS252016 RS 25/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann
0 RS262016 RS 26/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - forslag til midlertidig lov som skal gi utvalg tilgang til taushetsbelagt informasjon
0 RS272016 RS 27/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til midlertidig lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt
0 RS282016 RS 28/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfaget
0 RS292016 RS 29/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om kortere ventetid på barnehageplass
0 RS302016 RS 30/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2016 - 2019
0 RS312016 RS 31/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Utkast til regional plan for psykisk helsevern 2016 - 2020
0 RS322016 RS 32/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen
0 RS332016 RS 33/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten
0 RS342016 RS 34/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv
0 RS352016 RS 35/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nytt opprop om vardebrenning
0 PS22016 PS 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll "Den gode skoleeier" - forespørsel om deltakelse i prosjekt ledet av KS og Forskningsstiftelsen Imtec
0 PS32016 PS 3/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jordskifteretten. Sak 1690-2015-0028 Fora elv - fiskerett
Versjon:5.2.2.1