eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 10 20161010 10.10.2016 13:00 Midtre Gauldal Rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412016 PS 41/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1272016 RS 127/2016 Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2016-2019 - høringsutkast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282016 RS 128/2016 Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2016 - 2020 - utlegging til offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292016 RS 129/2016 Høring - regelverket om konsekvensutredninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302016 RS 130/2016 Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre justering i matrikkellova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312016 RS 131/2016 Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse av opphør av virksomhet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322016 RS 132/2016 Høring - Nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332016 RS 133/2016 Høring NOU 2016: 14 Mer å hente Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342016 RS 134/2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352016 RS 135/2016 Invitasjon til høring - Endringer i blåreseptforskriften - Utvidelse av stønad til vaksinering mot meningokokksykdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362016 RS 136/2016 Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372016 RS 137/2016 Informasjon vedr. fordeling av midler til kommunale/regionale næringsfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS422016 PS 42/2016 Trafikksikkerhetstiltak: Hastighetsbegrensning Kom.vei nr. 25 - Fora Bru - Engeshagen i Singsås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432016 PS 43/2016 Sokna idrettslag - Støtte til utarbeidelse av reguleringsplan på eiendommen gbnr 134/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442016 PS 44/2016 Økonomiske handlingsregler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452016 PS 45/2016 Lønnsforhandlinger rådmann høst 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE