eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 01 18 20160118 18.01.2016 09:00 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS12016 RS 1/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann
0 RS22016 RS 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Departementets vedtak - klage på Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sitt vedtak om å avvise søknad om fradeling - gbnr 80/1-2 og 8
0 RS32016 RS 3/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage - kommunens byggesaksgebyr - delingssak
0 RS42016 RS 4/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - søknad om bruksendring og oppfylling - Grutheim - Midtre Gauldal 3/9 - kommunens vedtak stadfestes
0 RS52016 RS 5/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark
0 RS62016 RS 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til endring i reindriftsloven - høring
0 RS72016 RS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rundskriv - Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016
0 PS22016 PS 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - Forlengelse av veg fram til hytte - gbnr 169/8
0 PS32016 PS 3/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - fradeling av tilleggsareal til hyttetomt gbnr 41/19 - fra gbnr 41/2
0 PS42016 PS 4/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Hovedplan for Skogsbilveger i Midtre Gauldal - første gangs behandling og offentlig ettersyn
0 PS52016 PS 5/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4
0 PS62016 PS 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - endring i forskrift av 22 mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst
0 PS72016 PS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2015009_Rp_E6Soknedalsentrum_Korporalsbru_2gangsbehandling_merknader_sluttvedtak
Versjon:5.2.2.1