eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 01 18 20160118 18.01.2016 09:00 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12016 RS 1/2016 Høring - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22016 RS 2/2016 Departementets vedtak - klage på Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sitt vedtak om å avvise søknad om fradeling - gbnr 80/1-2 og 8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32016 RS 3/2016 Klage - kommunens byggesaksgebyr - delingssak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42016 RS 4/2016 Klagebehandling - søknad om bruksendring og oppfylling - Grutheim - Midtre Gauldal 3/9 - kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52016 RS 5/2016 Høring - forslag til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62016 RS 6/2016 Forslag til endring i reindriftsloven - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72016 RS 7/2016 Rundskriv - Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS22016 PS 2/2016 Dispensasjonssøknad - Forlengelse av veg fram til hytte - gbnr 169/8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32016 PS 3/2016 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - fradeling av tilleggsareal til hyttetomt gbnr 41/19 - fra gbnr 41/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42016 PS 4/2016 Hovedplan for Skogsbilveger i Midtre Gauldal - første gangs behandling og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52016 PS 5/2016 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62016 PS 6/2016 Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - endring i forskrift av 22 mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72016 PS 7/2016 1648_2015009_Rp_E6Soknedalsentrum_Korporalsbru_2gangsbehandling_merknader_sluttvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE