eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 03 15 20160315 15.03.2016 08:30 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232016 PS 23/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS92016 RS 9/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FoU-strategi for Trøndelag 2016-2020 - Høring
0 RS102016 RS 10/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale - høringsbrev
0 RS112016 RS 11/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Planforslag til høring: Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag
0 RS122016 RS 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av midler 2016 - Drenering, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
0 PS242016 PS 24/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - gbnr 51/11
0 PS252016 PS 25/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak av kriterier for tildeling av tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket NMSK for Midtre Gauldal kommune
0 PS262016 PS 26/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2014007_Rp_Nyheimboligfelt_1gangsbehandling
0 PS272016 PS 27/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - oppføring av enebolig - fra Kommunedelplan Støren - oppføring av enebolig - gbnr 45/330
0 PS282016 PS 28/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forhåndsvurdering- Forespørsel om detaljregulering av hyttefelt på Hauka - gbnr 131/2 og gbnr 137/2.
0 PS292016 PS 29/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Bygging av sti/veg - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 215/24
0 PS302016 PS 30/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Etablering av takvinkel med 5 graders heldning mot nord, og sammenslåing av eiendommer - fra kommunedelplan Støren - gbnr 3/289 og 3/290
0 PS312016 PS 31/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilskuddssatser - nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2016
0 PS322016 PS 32/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon fra friområde og terminal/jernbane til bebyggelse og anlegg - gbnr 45/272
0 PS332016 PS 33/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt(etter pbl §§ 32-3 og 32-5)
0 PS342016 PS 34/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_1gangsbehandling_offentligettersyn - Fornyet behandling
Versjon:5.2.2.1