eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 18 20160418 18.04.2016 08:30 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS352016 PS 35/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS132016 RS 13/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - etablering av overnattingslokaler/anleggshybler - gbnr 45/379 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142016 RS 14/2016 Høring av forslag til vern av fem skogområder i Sør-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152016 RS 15/2016 Høring - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS362016 PS 36/2016 1648_2015004_Rp_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372016 PS 37/2016 16482015004_Kp_Enodd_2gangsbehandling_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382016 PS 38/2016 Delegerte saker NPM 2016 - februar og mars Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392016 PS 39/2016 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av hytte/bygging av vei - fra Reguleringsplan for Berg/Garli setersameie - gbnr 83/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402016 PS 40/2016 Dispensasjonsbehandling - graving av vannledning ved Burusjøen - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 217/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412016 PS 41/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av anneks - gbnr 16/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422016 PS 42/2016 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - oppføring av anneks - gbnr 77/33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432016 PS 43/2016 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - gbnr 51/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442016 PS 44/2016 Dispensasjonsbehandling - Bruksendring fra forretnings- til næringsvirksomhet - Fra reguleringsplan for Kotsøy sentrum - gbnr 221/41 og 277/24 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452016 PS 45/2016 Klagebehandling - vedrørende pålegg om fjerning av midlertidig mobilt knuse- og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462016 PS 46/2016 Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472016 PS 47/2016 1648_2016001_Rp_Fredheim_1gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482016 PS 48/2016 1648_2016003_Rp_Mooyaost_prinsippavklaring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492016 PS 49/2016 Vedtak - Hovedplan for skogsbilveger i Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502016 PS 50/2016 Tilskudd til Foryngelsesprosjekt - skogbruk 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512016 PS 51/2016 Søknad om deling av gården Kosberggrind gbnr 262/2 og 258/15 etter jordlovens § 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE