eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 09 20160509 09.05.2016 08:30 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532016 PS 53/2016 16482014006 Fastsetting av planprogram - Olaplassen masseuttak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542016 PS 54/2016 1648_2016006_Rp_planoverganger_støren_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552016 PS 55/2016 16482015004_Kp_Enodd_2gangsbehandling_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562016 PS 56/2016 Klagebehandling - klage fra Sivert Nygaard på vedtak i sak vedr. krav om retting i matrikkelen, gnr 49 bnr 11 Liøya industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572016 PS 57/2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582016 PS 58/2016 Dispensasjonsbehandling - fradeling av 2 boligtomter på Granmoen - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 1/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592016 PS 59/2016 Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 401/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602016 PS 60/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gjelan hyttefelt - oppføring av anneks - gbnr 287/2/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612016 PS 61/2016 Høring av forslag til vern av fem skogområder i Sør-Trøndelag - Uttalelse Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622016 PS 62/2016 Dispensasjonsbehandling - Oopparbeidelse av vei frem til fritidsbebyggelse - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 27/1. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632016 PS 63/2016 Årsrapport 2015 for Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE