eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 13 20160613 13.06.2016 09:00 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS742016 PS 74/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS222016 RS 22/2016 Høyring om endring i forskrift om stadnamn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232016 RS 23/2016 Høring - kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Rennebu kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242016 RS 24/2016 Reguleringsplan for nye busslommer langs fv. 30 ved Forsetmoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252016 RS 25/2016 Bygdeutviklingsmidler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262016 RS 26/2016 Klage etter vedtak om fjerning av mobilt knuse- og asfaltverk - Frøsetøran - Midtre Gauldal 3/10 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272016 RS 27/2016 Høringsbrev - utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282016 RS 28/2016 Høring - Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292016 RS 29/2016 Reguleringsplan Korporalsbru - Prestteigen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302016 RS 30/2016 Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312016 RS 31/2016 Høring - Miljødirektoratet ber om innspill til forslag til forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser etter motorferdsellovgivningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322016 RS 32/2016 Planstrategi Meldal kommune 2016-2019 - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS752016 PS 75/2016 16482012006_Rp_Mindreendring_GrutheimBoligfelt_Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762016 PS 76/2016 Reguleringsplan for E6 - Prestteigen - Gyllan - Føringer for videre arbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772016 PS 77/2016 1648_2015003_Kp_Singsås_Forsetmo_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782016 PS 78/2016 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_1gangsbehandling_offentligettersyn_fornyetbehandling2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792016 PS 79/2016 1648_2015008_Rp_E6Ulsberg_Vindåsliene_2.gangsbehandling_sluttvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802016 PS 80/2016 1648_2016006_Rp_planovergangstiltakStøren_2gangsbehandling_fornyetbehandling_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812016 PS 81/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822016 PS 82/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gjelan hyttefelt - oppføring av anneks - gbnr 287/2/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832016 PS 83/2016 Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Frøset nord - bygging av carport - gbnr 3/190 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842016 PS 84/2016 Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 401/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852016 PS 85/2016 Dispensasjonsbehandling - Opparbeidelse av vei frem til fritidsbebyggelse - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 27/1. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862016 PS 86/2016 Klagebehandling - vedrørende dispensasjon om bygging av vei til hytte - gbnr 34/37 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872016 PS 87/2016 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Granøien, Rognes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE