eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 08 22 20160822 22.08.2016 09:00 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS902016 PS 90/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS332016 RS 33/2016 Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342016 RS 34/2016 Rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - forslag sendes på høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352016 RS 35/2016 Kommunedelplan Trondheim kommune - energi og klima - 2017-2030 - høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362016 RS 36/2016 Høring - Forslag til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372016 RS 37/2016 Høring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382016 RS 38/2016 Norsk kylling AS - utslipp av luft (lukt) og krav om overvåkning i 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392016 RS 39/2016 Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402016 RS 40/2016 Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 - Utkast til planprogram på høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412016 RS 41/2016 Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere) - høringsbrev Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS912016 PS 91/2016 16482014006 Fastsetting av planprogram - Olaplassen masseuttak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922016 PS 92/2016 1648_2016002_Rp_NedreNyhusliaBoligfelt_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932016 PS 93/2016 1648_2014007_Rp_Nyheimboligfelt_2gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942016 PS 94/2016 Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering for næringsområde på Kotsøy - gbnr 277/25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952016 PS 95/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt til garasje - gbnr 219/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962016 PS 96/2016 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972016 PS 97/2016 Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982016 PS 98/2016 Klagebehandling - vedrørende retting i Matrikkelen - gbnr 4011/25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992016 PS 99/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE