eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 09 19 20160919 19.09.2016 09:00 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1002016 PS 100/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS432016 RS 43/2016 Vedtak i klagesak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - vei til hytte - gbnr 34/37 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422016 RS 42/2016 Vedtak i klagesak - retting i matrikkelen - Liøya Industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442016 RS 44/2016 Orientering om møte i representantskapsmøte Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 26.9.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1012016 PS 101/2016 1648_2015002_Rp_ SolbergSteinbrudd_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022016 PS 102/2016 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til hytte - gbnr 236/42 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032016 PS 103/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjonsbehandling - Bygge flatt tak på tilbygg - fra reguleringsplan for Singsås sentrum syd - gbnr 230/142 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042016 PS 104/2016 Klagebehandling - klage på vedtak om oppføring ny garasje og flytting av stabbur - gbnr 236/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052016 PS 105/2016 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062016 PS 106/2016 Fastsetting av Planprogram Haukdalsmyra Næringsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072016 PS 107/2016 Utsetting av containere for slakteavfall høsten 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082016 PS 108/2016 1648_2016002_Rp_NedreNyhusliaBoligfelt_Ny1.gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092016 PS 109/2016 16482016003_Rp_Mooyaost_1gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102016 PS 110/2016 Dispensasjonsbehandling - Opparbeidelse av vei frem til fritidsbebyggelse - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 27/1. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112016 PS 111/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - næringshytte for fiskeutleie - gbnr 230/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122016 PS 112/2016 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av kunstgrasbane og flerbrukshall - gbnr 134/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132016 PS 113/2016 Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan for Forsetmoen - oppsett av garasje - gbnr 270/25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE