eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 17 20161017 17.10.2016 09:00 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1162016 PS 116/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS452016 RS 45/2016 Særutskrift - Halvårsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462016 RS 46/2016 Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 - Utkast til planprogram på høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472016 RS 47/2016 Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre justering i matrikkellova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482016 RS 48/2016 Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2016-2019 - høringsutkast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492016 RS 49/2016 Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2016 - 2020 - utlegging til offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1172016 PS 117/2016 Delegerte saker NPM 2016 - april, mai, juni, juli, august og september Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182016 PS 118/2016 Dispensasjonsbehandling- fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt til garasje - gbnr 257/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192016 PS 119/2016 Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Frøset nord - erverve tilleggstomt - gbnr 3/148 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202016 PS 120/2016 dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Svartfjelllia hytteområde - oppføring av hytte - gbnr 22/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212016 PS 121/2016 Klagebehandling - vedrørende midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren - Mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222016 PS 122/2016 Tilskudd til Gaula Natursenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232016 PS 123/2016 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for fortsatt drift i Furukollen pukkverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242016 PS 124/2016 Midlertidig bygge- og deleforbud - gbnr 3/148 jmf pbl § 13-1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252016 PS 125/2016 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan Stortjønna hytteområde - oppføring av hytte - gbnr 22/22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262016 PS 126/2016 Dispensasjonsbehandling - graving av vannledning ved Burusjøen - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 217/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272016 PS 127/2016 Dispensasjonsbehandling - Bygging av sti/veg - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 215/24 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282016 PS 128/2016 Dispensasjonsbehandling - oppgrusing av eksisterende sti - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE