eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 11 07 20161107 07.11.2016 09:00 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1292016 PS 129/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS502016 RS 50/2016 Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512016 RS 51/2016 Høring - Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til endringer i matrikkellova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522016 RS 52/2016 Protokoll årsmøte 2016 - Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer samt vedtekter gjeldende fra 150616 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532016 RS 53/2016 Informasjon/høring om revisjon av Miljøpakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542016 RS 54/2016 Høring - regelverket om konsekvensutredninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552016 RS 55/2016 Utslippstillatelse for anleggsvirksomhet i forbindelse med tunnelvirksomhet på E6 ved Soknedal sentrum - kopi av brev til Statens vegvesen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562016 RS 56/2016 Begrenset høring av reguleringsplanmal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1302016 PS 130/2016 Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt etter pbl § 32-5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312016 PS 131/2016 Medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning USS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322016 PS 132/2016 Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332016 PS 133/2016 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342016 PS 134/2016 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - oppføring av bolig og garasje - gbnr 51/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352016 PS 135/2016 Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362016 PS 136/2016 Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372016 PS 137/2016 Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket oa - kommunenes behov for 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382016 PS 138/2016 Vedtak - Budsjett for bruk av rentemidler av skogfondet 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392016 PS 139/2016 Klagebehandling - klage på dispensasjonsvedtak PS 64/2015 - gbnr 215/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402016 PS 140/2016 Tilskudd til Gaula Natursenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE