eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 13 20161213 13.12.2016 09:00 Støren rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1422016 PS 142/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS572016 RS 57/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - offentlig ettersyn - planprogram - områdeplan for Melhus sentrum - høringsfrist 100117
0 RS582016 RS 58/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring i budsjettering av rentemidler fra skogfond og avsetting av NMSK-midler til prosjekt
0 RS592016 RS 59/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til endringer i vannressursloven og jordlova
0 RS602016 RS 60/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - klimalov
0 RS612016 RS 61/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte saker NPM 2016 - oktober og november
0 RS622016 RS 62/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forbud mot fyring med mineralolje
0 RS632016 RS 63/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)
0 PS1432016 PS 143/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 155/7
0 PS1442016 PS 144/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 16482016008 Fastsetting av planprogram - Kjølen hyttefelt
0 PS1452016 PS 145/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2015011_Rp_Bakketun_1gagsbehandling_Høring
0 PS1462016 PS 146/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Forsetmoen - Singsås - anlegge busslommer - gbnr 1030/32
0 PS1472016 PS 147/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Sanderud hytteområde - fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4
0 PS1482016 PS 148/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde - tilleggsareal til fritidseiendom- gbnr 191/1
0 PS1492016 PS 149/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt til fritidsbolig - gbnr 47/2
0 PS1502016 PS 150/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til hytte - gbnr 53/39
0 PS1512016 PS 151/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - vedtak om ileggelse av tvangsmulkt og pålegg om stans eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning
0 PS1522016 PS 152/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 143/2 og 143/6 - Tore Staverløkk
0 PS1532016 PS 153/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2016001_Rp_Fredheim_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK
0 PS1542016 PS 154/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tilleggsareal/tilbygg hytte mv - gbnr 234/3/4
0 PS1552016 PS 155/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan Svartfjella hytteområde - gbnr 22/1
0 PS1562016 PS 156/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Plassering av anneks innenfor 50 m av strandlinjen til Godtjønnan - gbnr 77/41 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS1572016 PS 157/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for NPM-utvalget 2017
Versjon:5.2.2.1