eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 08 20160608 08.06.2016 12:00 Lillerønning Snekkerifabrikk A/S - Kotsøy Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS652016 PS 65/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS162016 RS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022
0 RS172016 RS 17/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Planstrategi Meldal kommune 2016-2019 - høring
0 RS182016 RS 18/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Miljødirektoratet ber om innspill til forslag til forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser etter motorferdsellovgivningen
0 RS192016 RS 19/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Reguleringsplan Korporalsbru - Prestteigen
0 RS202016 RS 20/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften
0 RS212016 RS 21/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Reguleringsplan for nye busslommer langs fv. 30 ved Forsetmoen
0 PS662016 PS 66/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - graving av vannledning ved Burusjøen - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 217/1
0 PS672016 PS 67/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Bygging av sti/veg - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 215/24
0 PS682016 PS 68/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Opparbeidelse av vei frem til fritidsbebyggelse - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 27/1.
0 PS692016 PS 69/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - vedrørende dispensasjon om bygging av vei til hytte - gbnr 34/37
0 PS702016 PS 70/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gjelan hyttefelt - oppføring av anneks - gbnr 287/2/4
0 PS712016 PS 71/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - oppføring av jakt- og fiskebu - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 401/1
0 PS722016 PS 72/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring av forslag til vern av fem skogområder i Sør-Trøndelag - Uttalelse Midtre Gauldal kommune
0 PS732016 PS 73/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Frøset nord - bygging av carport - gbnr 3/190
Versjon:5.2.2.1