eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 16 20170216 16.02.2017 13:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52017 PS 5/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS212017 RS 21/2017 Høring om oppheving av vannscooterforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222017 RS 22/2017 Høring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232017 RS 23/2017 Forslag til kommunal planstrategi 2016 - 2019 - Holtålen kommune - offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242017 RS 24/2017 Protokoll fra møte i representantskapet i Gauldal brann og redning IKS - 160117 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252017 RS 25/2017 Høring - Nasjonale sjekklister for byggesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262017 RS 26/2017 Høringsbrev - Refusjon mellom kommunene - helse- og omsorgstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272017 RS 27/2017 Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282017 RS 28/2017 Høring om endringer i barnehageloven - Rett til barnehageplass for barn født i november Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292017 RS 29/2017 Høring – ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302017 RS 30/2017 Høring - Konseptutredning Sivilforsvaret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312017 RS 31/2017 Høring - Endringer i barnehageloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS62017 PS 6/2017 Folkevalgtes rett til sykepenger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72017 PS 7/2017 Klage - eiendomsskatt 2016 esl § 28 - Herjåa kraft AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82017 PS 8/2017 Økonomirapport- Mal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE