eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 12 20171012 12.10.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS1192017 RS 119/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
0 RS1202017 RS 120/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken
0 RS1212017 RS 121/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt
0 RS1222017 RS 122/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikling av kommunale heimevernsnemder
0 RS1232017 RS 123/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris 2016 - Ny invitasjon til å komme med forslag på kandidater
0 RS1242017 RS 124/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
0 RS1252017 RS 125/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra styremøte i Konsek Trøndelag IKS - 210917
0 RS1262017 RS 126/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
0 RS1272017 RS 127/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene
0 RS1282017 RS 128/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
0 RS1292017 RS 129/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til tilleggsregulering - Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger
0 RS1302017 RS 130/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3 - Definisjon av habililtering og rehabilitering
0 RS1312017 RS 131/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte representantskapet 251017 - Envina IKS
0 RS1322017 RS 132/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsdokumenter - Tilbudsstruktur 2018 - 2019. Invitasjon til dialogmøte 17. oktober.
0 RS1332017 RS 133/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger
0 PS412017 PS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansrapport 2
0 PS422017 PS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Månedsrapportering pr. 30.09.2017
Versjon:5.2.2.1