eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 12 14 20171214 14.12.2017 16:30 Midtre Gauldal rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS702017 PS 70/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS132017 RS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak
0 RS142017 RS 14/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018
0 RS152017 RS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
0 RS162017 RS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakemelding fra frivilligsentralen på etterarbeid i forbindelse med brannen på Fredheim 29. juli 2017 - samt søknad om å få dekket merkostnader på lønn i forbindelse med brannen
0 PS712017 PS 71/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021
0 PS722017 PS 72/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendring R1 til R5
0 PS732017 PS 73/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avsetning på flyktningfond 2017
0 PS742017 PS 74/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sekretariat og budsjett i regionråd Trøndelag Sør 2018
0 PS752017 PS 75/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av selskapsavtalen i Envina
0 PS762017 PS 76/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering investeringsprosjekt 2017
0 PS772017 PS 77/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av revisor fra 010118
0 PS782017 PS 78/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale vigsler - oppnevning av kommunalt ansatte
0 PS792017 PS 79/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer kommunal vigsel i Midtre Gauldal kommune
0 PS802017 PS 80/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Midtre Gauldal kommune medlem i plankontoret
0 PS812017 PS 81/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_2gangsbehandling_Sluttvedtak
0 PS822017 PS 82/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 16482015011_Rp_Bakketun_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK
Versjon:5.2.2.1