eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 01 09 20170109 09.01.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12017 RS 1/2017 Høring om oppheving av vannscooterforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22017 RS 2/2017 Vedtak i klagesak - retting i matrikkelen - teig ved Dovrebanen - Midtre Gauldal 4011/25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32017 RS 3/2017 Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - gbnr 51/11 - kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42017 RS 4/2017 Miljøpakke for transport i Trondheim - Høring av handlingsprogram 2017 - 20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52017 RS 5/2017 Offentlig høring av kart- og planforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62017 RS 6/2017 Forslag til kommunal planstrategi 2016 - 2019 - Holtålen kommune - offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS22017 PS 2/2017 Klagebehandling - vedtak om retting i Matrikkelen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32017 PS 3/2017 1648_2016014_Rp_Soknesleir_1gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42017 PS 4/2017 Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam på eiendommen gbnr 173/3 og ileggelse av tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE