eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 06 20170206 06.02.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52017 PS 5/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS72017 RS 7/2017 Invitasjon til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS - 300317-310317 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82017 RS 8/2017 Høring - Nasjonale sjekklister for byggesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS62017 PS 6/2017 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_Fornyetbehandling_offentligettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72017 PS 7/2017 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82017 PS 8/2017 Dispensasjonsbehandling - Tilbygg til hytte og nytt uthus - gbnr 228/22 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92017 PS 9/2017 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102017 PS 10/2017 Dispensasjonsbehandling - Fortsatt bruk av midlertidig avkjørsel - gbnr 3/289 og 3/290 - Fra reguleringsplan Frøset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112017 PS 11/2017 Klagebehandling - Vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av tomt til fritidsbebyggelse - gbnr 257/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122017 PS 12/2017 Dispensasjonsbehandling - Bruksendring til lagerbygg - gbnr 230/155 - Dispensasjon fra reguleringsplan Singsås syd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Dispensasjonssøknad - Gang- og sykkelveg mv - Reguleringsplan for utvidelse av Bakkhågganfeltet - gbnr 130/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142017 PS 14/2017 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152017 PS 15/2017 Dispensasjonsbehandling - Bygging av gapahuk og ny bro - gbnr 231/1, 231/2, 231/3, 232/1, 232/2, 232/3 og 232/4 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162017 PS 16/2017 Dispensasjonsbehandling - Tilbygg på eksisterende bolig - gbnr 257/5 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172017 PS 17/2017 Klagebehandling - vedtak om opprettelse av ny grunneiendom etter pbl § 20-1 bokstav m Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182017 PS 18/2017 Ny forskrift om jakt og fangsttider fra 1. april 2017. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE