eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 06 20170306 06.03.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS192017 PS 19/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS92017 RS 9/2017 Tildeling av midler 2017 - spesielle miljøtiltak i jordbruket ( SMIL ) - nærings og miljøtiltak i skogbruket ( NMSK ) - tilskudd til drenering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102017 RS 10/2017 Klage - dispensasjon fra reguleringsplan - Kotsøy byggefelt - fradeling av tilleggsareal - kommunens vedtak oppheves Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS202017 PS 20/2017 1648_2015001_Rp_Branden Steinbrudd_2gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212017 PS 21/2017 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk motor - Knut Gunnar Frøseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk motor - John-Kristian Barlien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - forlengelse av driftsvei - gbnr 4/1 - Jon Ingvar Bones Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262017 PS 26/2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk motor - Olav Svegård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Klagebehandling - Klage fra berørte naboer på vedtak 121/16 - Midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren - gbnr 45/281 og 45/354 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292017 PS 29/2017 Delegerte saker NPM 2016 - oktober og november Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Delegerte saker NPM 2016 - desember Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE