eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 27 20170327 27.03.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312017 PS 31/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS112017 RS 11/2017 Høring - endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122017 RS 12/2017 Varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - Selbu kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132017 RS 13/2017 Meldal kommune - Rullering av kommuneplanens arealdel - planprogram på høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av boligtomt og bygging av garasje - gbnr 45/8 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av badstue - gbnr 234/1/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - ATV med belter - Jan Olav Hage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 16482016004_Rp_Smavollan_park_1gangsbehandling_offentligettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Tilskuddssatser 2017 - NMSK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 1648_2016011_Rp_E6Prestteigen_Gyllan_1gangsbehandling_offentligettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382017 PS 38/2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk motor - Knut Gunnar Frøseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392017 PS 39/2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk motor - John-Kristian Barlien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402017 PS 40/2017 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - båt med elektrisk motor - Olav Svegård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412017 PS 41/2017 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med våruttak av bjørn 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422017 PS 42/2017 Klagebehandling - vedtak om avslag på søknad om oppføring av redskapshus - gbnr 44/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432017 PS 43/2017 Dispensasjonsbehandling - Ny adkomst til hytter og flytting av parkeringsplass - gbnr 215/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442017 PS 44/2017 16482016012_Rp_StørenNæringsområde_begrensethøring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452017 PS 45/2017 Dispensasjonsbehandling - Søknad om sprengning i Furukollen pukkverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE