eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 24 20170424 24.04.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS462017 PS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS142017 RS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag om soneforskrift for skrantesjuke
0 RS152017 RS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Norsk Kylling - utsatt frist på forurensning av utslipp til luft (lukt)
0 RS162017 RS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utsatt frist - etablering av renseanlegg - Hauka deponi
0 RS172017 RS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - Midtre Gauldal 228/1
0 RS182017 RS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte - uthus - gbnr 299/1
0 RS192017 RS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende ulovlig beiting av tamrein
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - For oppføring av flermannsbolig - gbnr 3/301 - Dispensasjon fra Reguleringsplan Frøset og Kommunedelplan Støren
0 PS482017 PS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - vedrørende fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS492017 PS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Kjøp av tilleggsareal - gbnr 39/18 - Dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen
0 PS502017 PS 50/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om hundehold, Midtre Gauldal kommune
0 PS512017 PS 51/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapportering for bruk av næringsfondene 2016
Versjon:5.2.2.1