eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 24 20170424 24.04.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS462017 PS 46/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS142017 RS 14/2017 Høring - Forslag om soneforskrift for skrantesjuke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152017 RS 15/2017 Norsk Kylling - utsatt frist på forurensning av utslipp til luft (lukt) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162017 RS 16/2017 Utsatt frist - etablering av renseanlegg - Hauka deponi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172017 RS 17/2017 Vedtak i klagesak - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - Midtre Gauldal 228/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182017 RS 18/2017 Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte - uthus - gbnr 299/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192017 RS 19/2017 Vedrørende ulovlig beiting av tamrein Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS472017 PS 47/2017 Dispensasjonsbehandling - For oppføring av flermannsbolig - gbnr 3/301 - Dispensasjon fra Reguleringsplan Frøset og Kommunedelplan Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482017 PS 48/2017 Klagebehandling - vedrørende fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492017 PS 49/2017 Dispensasjonsbehandling - Kjøp av tilleggsareal - gbnr 39/18 - Dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502017 PS 50/2017 Forskrift om hundehold, Midtre Gauldal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512017 PS 51/2017 Årsrapportering for bruk av næringsfondene 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE