eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 29 20170529 29.05.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532017 PS 53/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS202017 RS 20/2017 Soknedal s. statsallmenning - referat fra møte 200417 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212017 RS 21/2017 Høring - Kommunal planstrategi for Rennebu kommune 2016 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222017 RS 22/2017 Høring - Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel til buene ved Forollsjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232017 RS 23/2017 Klage - dispensasjon fra reguleringsplan for Svartfjella hytteområde - fradeling av hyttetomt - Midtre Gauldal - 22/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242017 RS 24/2017 Vedtak i klagesak - pålegg om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam - gbnr 173/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252017 RS 25/2017 Høring - Kommunal planstrategi for Rennebu kommune 2016 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262017 RS 26/2017 Vedtak i klagesak - pålegg om stansing og tvangsmulkt - Furukollen pukkverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272017 RS 27/2017 Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282017 RS 28/2017 Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt til fritidsbebyggelse - Midtre Gauldal - 257/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS542017 PS 54/2017 16482015002_Rp_Solberg Steinbrudd og deponi_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552017 PS 55/2017 16482016013 _Fastsetting av planprogram_Furukollen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562017 PS 56/2017 Dispensasjonsbehandling - Bygging av renseanlegg - gbnr 61/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572017 PS 57/2017 Klagebehandling - vedrørende gang og sykkelvei - gbnr 130/3 - dispensasjon fra reguleringsplan for Utvidelse av Bakkhågganfeltet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582017 PS 58/2017 Dispensasjonsbehandling - Bygging av veranda og garasje - gbnr 231/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592017 PS 59/2017 Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602017 PS 60/2017 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av badstue - gbnr 234/1/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612017 PS 61/2017 Politisk styringsstruktur i Midtre Gauldal kommune - rapport og innstilling fra arbeidsgruppe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622017 PS 62/2017 Klagebehandling - vedtak om avslag på fradeling av grunneiendom - gbnr 138/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632017 PS 63/2017 Klagebehandling - Klage på vedtak om pålegg om øyeblikkelig stans av Furukollen pukkverk - gbnr 45/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642017 PS 64/2017 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652017 PS 65/2017 Årsrapport 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662017 PS 66/2017 Klagebehandling - Klage fra Fylkesmannen på vedtak 111/16 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av næringshytte for fiskeutleie - gbnr 230/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE