eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 19 20170619 19.06.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Rom 346, Rådhuset Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS672017 PS 67/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS292017 RS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften
0 RS302017 RS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til - gbnr 1/1 - Nils Magne Granmo
0 RS312017 RS 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Trøndelag mer økologisk - Handlingsplan 2017 - 2021
0 RS322017 RS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i Selbu kommune
0 RS332017 RS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på brev om ulovlig beiting av tamrein
0 PS682017 PS 68/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2015013_Rp_LokkjvollenHytteområde_1gangsbehandling_Høring
0 PS692017 PS 69/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Oppføring av veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og lekestue - gbnr 83/5 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS702017 PS 70/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tomt til bolig og tomt til fritidsbolig - gbnr 236/17 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS712017 PS 71/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegerte saker NPM 2017 - januar, februar, mars, april og mai
0 PS722017 PS 72/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Legge til tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt
0 PS732017 PS 73/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 16482016002_RP_Nedre Nyhuslia Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING
0 PS742017 PS 74/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - Vedrørende fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS752017 PS 75/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4
0 PS762017 PS 76/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll
0 PS772017 PS 77/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring av minigraver for nedgraving av vannledning til hytte - Olav Stavsøien
0 PS782017 PS 78/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Etablering av skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS792017 PS 79/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28
0 PS802017 PS 80/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse til å frakte materialer med helikopter - Stig Stenset
Versjon:5.2.2.1