eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 19 20170619 19.06.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Rom 346, Rådhuset Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS672017 PS 67/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS292017 RS 29/2017 Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302017 RS 30/2017 Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til - gbnr 1/1 - Nils Magne Granmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312017 RS 31/2017 Høring - Trøndelag mer økologisk - Handlingsplan 2017 - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322017 RS 32/2017 Høring av forslag - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i Selbu kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332017 RS 33/2017 Svar på brev om ulovlig beiting av tamrein Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS682017 PS 68/2017 1648_2015013_Rp_LokkjvollenHytteområde_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692017 PS 69/2017 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og lekestue - gbnr 83/5 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702017 PS 70/2017 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tomt til bolig og tomt til fritidsbolig - gbnr 236/17 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712017 PS 71/2017 Delegerte saker NPM 2017 - januar, februar, mars, april og mai Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722017 PS 72/2017 Dispensasjonsbehandling - Legge til tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732017 PS 73/2017 16482016002_RP_Nedre Nyhuslia Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742017 PS 74/2017 Klagebehandling - Vedrørende fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752017 PS 75/2017 Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762017 PS 76/2017 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772017 PS 77/2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring av minigraver for nedgraving av vannledning til hytte - Olav Stavsøien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782017 PS 78/2017 Dispensasjonsbehandling - Etablering av skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792017 PS 79/2017 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802017 PS 80/2017 Søknad om tillatelse til å frakte materialer med helikopter - Stig Stenset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE